2018-11-19 12.03.22

Čert prý nikdy nespí

O tom, že čert spí, jak se čerti žení, co je po čertech dobré… Zkrátka to by v tom byl čert, aby se malý čertík, s kterým šijou všichni čerti, nedozvěděl na příkladu pražských čertovských pověstí  po čertech zajímavé věci o čertech.

Interaktivní hříčka sestavená z pražských pověstí o čertech rozehraných za pomoci loutky muppet, marionet a také zapojených malých diváků.

Scénář a režie: Filip Jan Zvolský
Hraje: Vít Levinský